pomoc


aktualności

15 lipca 2012r.
Nowy wygląd naszej strony internetowej.

W celu zapobieżenia sytuacji w której serwer mailowy byłby wykorzystywany w celu nieautoryzowanego wysyłania poczty czy to przez użytkowników sieci wsyyłających swoje reklamy (spam) czy też przez virusy rozsyłające swoje kopie w postacji załączników do listów e-mail na serwerze pocztowym wprowadzony został mechanizm autoryzacji poczty wysyłanej.
Polega to w skrócie na tym, iż przy wysyłaniu wiadomości przez serwer pocztowy użytkownik proszony jest o podanie loginu oraz hasła. Powoduje to, że tylko ktoś uprawniony (mający swoje konto w systemie) może wysyłać wiadomości. Jednak w tym celu należy odpowiednio skonfigurować swojego klienta email.

Outlook Express

Aby skonfigurować autoryzację poczty wysyłanej w Outlook Express należy wejść do menu NARZĘDZIA >> KONTA. Nastepnie należy zaznaczyć odpowiedznie konto, które będzie podlegało modyfikacjom i przejść na jego właściwości.
Na panelu, który się ukaże należy w zakładce SERWERY zaznaczyć opcję "Serwer wymaga uwierzytelnienia." We WŁAŚCIWOŚCIACH dostępnych obok powinna być aktywna opcja "Używaj takiego samego loginu i hasła jak przy odbieraniu poczty."
Po zapamietaniu zmian Outlook już powinien wysyłać wiadomości i poprawnie się autoryzować ale dla pewności należałoby go zamknąć i uruchomić ponownie.

Netscape Messenger

Aby skonfigurować Netscape Messengera w celu wykorzystywania przez niego mechanizmu autoryzacji poczty wysyłanej należy wejść do menu EDIT >> PREFERENCESS. W zakładce MAIL & NEWSGROUPS >> SERVERS w ustawieniach "Outgoing mail server username" należy wpisać swój login. Na zakończenie należy zatwierdzić zmiany.

Inni klienci e-mail

Sposób konfiguracji autoryzacji poczty wysyłanej (SMTP AUTH) dla innych klientów e-mail jest opisany w dokumentacji (pomocy technicznej) dostepnej w kazdym z nich. Większość programów pocztowych bezproblemowo obsługuje mechanizm autoryzacji niemniej jeżeli wyniknęłyby jakieś problemy proszę skontaktować się z pomocą techniczną dostepną pod adresem admin@kronmar.net.