pomoc


aktualności

15 lipca 2012r.
Nowy wygląd naszej strony internetowej.

Sposób konfiguracji programu pocztowego zależy w dużej mierze od używanego przez siebie klienta e-mail. Opis dotyczy dwóch najbardziej powszechnych programów pocztowych: Outlook Expres, który jest domyślnym klientem e-mail w systemach opartych o platformę Windows oraz Netscape Messenger.

Outlook Express

Po uruchomieniu programu należy z menu NARZĘDZIA (Tools) wybrać konfigurację konta pocztowego, W oknie które się pojawi naciskamy przycisk KONTA (Accounts), a następnie DODAJ (Add) i wybieramy pozycję POCZTA (Mail). Po wybraniu tej opcji uruchomi się kreator dodawania konta, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez konfigurację.
Najpierw będziemy proszeni o wprowadzenie nazwy po której będziemy identyfikowani. Może to być np. imię i nazwisko.
Po naciśnięciu przycisku DALEJ system poprosi nas o wprowadzenie posiadanego adresu e-mail. Będzie on służył jako adres zwrotny wysyłanych przez nas wiadomości pocztowych.
W następnym kroku będziemy musieli wybrać typ konta POP3 lub IMAP oraz wprowadzić nazwę serwera poczty przychodzącej (POP3/IMAP) oraz wychodzącej (SMTP). Jako serwer poczty przychodzacej nalezy podac pop3.kronmar.net, natomiast jako serwer poczty wychodzacej nalezy wpisac smtp.kronmar.net.

Po przejściu dalej podajemy nazwę konta (nasz login) oraz hasło. Również w tym miejscu należy przeprowadzić konfigurację "Autoryzacji poczty wysyłanej"
Na koniec należy wszystko zatwierdzić. Teoretycznie konto powinno być skonfigurowane. Ponieważ jest to produkt znanej firmy, należy dla pewności zrestartować Outlooka.

Netscape Messenger

W programie Netscape Messenger konfiguracje konta pocztowego przeprowadzamy nastepująco. Z menu głównego wybieramy opcję TASKS, a w nim pozycję MAIL & NEWSGROUP. W oknie, które się pojawi wybieramy z menu FILE pozycję NEW a następnie ACCOUNT. Po wybraniu tej opcji uruchomi się kreator dodawania konta, który w kilku krokach przeprowadzi nas przez konfigurację.
W pierwszym kroku wybieramy opcję "ISP or email provider". Zostaniemy proszeni o wprowadzenie nazwy po której bedziemy identyfikowani. Może to być np. imię i nazwisko. Na planszy tej wprowadzamy również posiadany przez nas adres e-mail, który bedzie on słuzył jako adres zwrotny wysyłanych przez nas wiadomości pocztowych. Następnie przechodzimy dalej naciskając przycisk NEXT.
Pojawi się panel "Incoming Server". Bedziemy tu musieli wybrać typ konta POP3 lub IMAP oraz wprowadzić nazwę serwera poczty. Jako serwer poczty przychodzacej nalezy podac pop3.kronmar.net, natomiast jako serwer poczty wychodzacej należy wpisac smtp.kronmar.net.
Po przejściu dalej (naciskając przycisk NEXT) jesteśmy proszeni o wpisanie w polu "User Name" nazwy naszego konta.
Po przejściu dalej w polu "Account Name" wprowadzamy nazwę konta pod jakim bedzie ono "widoczne" w programie pocztowym.
Po naciśnięciu przycisku NEXT przechodzimy do planszy końcowej, na której wypisane są gartulacje wraz z parametrami konta. Przed rozpoczęciem korzystania z konta należy jeszcze skonfigurować "Uwierzytelnienie poczty wysyłanej", której szczegółowy opis znajduje się tutaj.

Inni klienci e-mail

Inne programy pocztowe w większości konfiguruje się podobnie. Szczegółowy opis zawarty jest w dokumentacji programu. W razie problemów proszę pisać na admin@kronmar.net